• Think Rural | Descomptes en el lloguer de cases rurals a Catalunya

Premiem la fidelitat

Els nostres viatgers tindran una categoria reconeguda dins la nostra web segons el nombre de reserves que realitzin a l’any i de la seva implicació amb Think Rural. Així doncs, aquells viatgers que es registrin passaran a ser automàticament viatgers JUNIOR. Només que estiguin registrats i facin de 0 a 1 reserves a l’any mantindran aquesta categoria. Aquells viatgers que facin entre 2 i 3 reserves a l’any i hagin omplert el seu perfil de viatger del nostre portal pujaran de categoria a EXPERT. La tercera categoria és la del viatger PREMIUM, i l’aconseguiran aquells viatgers registrats que, tenint també omplert el seu perfil de viatger, realitzin 4 o més reserves a l’any. A major categoria, més gran és la recompensa. A cada anualitat vençuda s’actualitza la categoria, pujant, baixant o mantenint-la segons les reserves realitzades a Think Rural.

Es premiarà al viatger amb “Rurals" automàticament per cada reserva que faci amb nosaltres i amb cada comentari que publiqui a la web sobre cadascuna de les seves estades realitzades. Cada "Rural" és equivalent a 1 € per bescanviar en les reserves futures amb nosaltres com a descompte directe. És necessari estar registrat com a viatger per obtenir-los a la “Bossa Rural” del compte del viatger. Es poden anar acumulant i no tenen caducitat i la quantitat dependrà en alguns casos de la categoria de viatger a la que es pertany.

Com aconseguir  “RURALS":

- Només per registrar-se a Think Rural = 20 Rurals (passen a ser Viatger Junior)

- Cada reserva = 10 Rurals de premi per a totes les categories de viatger

- Cada comentari fet sobre l'estada reservada =

  •  2 Rurals si és un viatger Junior
  •  4 Rurals si és un viatger Expert
  •  6 Rurals si és un viatger Premium

- Per cada amic que convidi a registrar-se = 1 Rural (En el moment que es registri el nou viatger mitjançant la invitació rebuda via e-mail)

- Pujar de categoria de viatger de Jr a Expert i d’Expert a Premium = 12 Rurals

El viatger podrà bescanviar** els seus Rurals quan faci una nova reserva. Cada casa permetrà com a màxim bescanviar el 10% del total de la reserva.

**En cap cas els rurals es bescanviaran per €uros.