• Think Rural | Sincronització de calendaris de diferents plataformes

Sincronització de calendaris

La sincronització de calendaris és vital per a la bona coordinació entre els diferents portals on pugui estar anunciat un mateix allotjament a fi d’evitar overbooking. A Think Rural, qualsevol propietari que gestioni el seu calendari d’ocupació amb Avaibook, RuralGest o Ical podrà també sincronitzar el seu calendari amb el del nostre portal, així facilitem la gestió del propietari, la nostra i s’eviten els possibles overbookings. En aquests casos es distingeix a la web com a allotjament que admet reserva immediata.

Si un propietari no treballa amb cap d’aquests calendaris o bé no permet la reserva directa del seu allotjament, pot optar per la modalitat de pre-reserva, pel que sempre Think Rural el contactarà prèviament per confirmar disponibilitat i preu. Es recomana però tenir el calendari d’ocupació el màxim al dia possible, per oferir resultats de cerca el més fidels possible a la realitat i poder convertir més fàcilment la sol·licitud en una reserva real. De la resta de l’èxit ocupacional dels nostres allotjaments anunciats ens ocupem nosaltres.