Termes i condicions generals

El Viatger ha de revisar atentament la informació de la pestanya de l‘allotjament seleccionat ja que cada allotjament té les seves pròpies normes i condicions. En realitzar la reserva d'un allotjament, el client està acceptant les condicions del mateix.

 • El viatger ha de contactar amb el propietari amb antelació a la data d'entrada per a confirmar l'hora d'arribada a l’habitatge.
 • Els viatger ha de respectar la propietat, el seu mobiliari i equipament.
 • No es pot donar cabuda a més gent que l'estipulada en el contracte de reserva.
 • No està permès fer qualsevol activitat il·legal en la destinació en qüestió durant l'estada.
 • El viatger ha d’estar preparat davant la possibilitat de signar un contracte a l'arribada a l’allotjament o en el moment d'abonar l'import del lloguer.
 • A fi i efecte de poder atendre qualsevol reclamació, el viatger ha de comunicar qualsevol incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ, a la primera oportunitat possible i en qualsevol cas dins un període màxim de fins a 24 hores transcorregudes des de l'arribada o des del moment de la incidència, tant al propietari com a Think Rural, a través d'un mitjà escrit en el que hi quedi constància , incloent-hi fotografies si és pertinent. Si el viatger no fa aquesta comunicació en el temps indicat i formes, difícilment es pot reivindicar, i correrà pel seu compte tots els danys que es produeixin o que s’agreugin, com s'explica a la nostra política de retorn.

Per la seva part, Think Rural comunica el següent:

 • Think Rural actua de bona fe i en qualitat d’ intermediari en la contractació dels serveis oferts en les seves pàgines web.
 • Think Rural no pot alterar les condicions contractuals establertes per cada propietari.
 • Les fotografies i la informació que apareixen en el nostre portal són facilitades directament pels propietaris i revisades en quant a qualitat i ortografia respectivament per l’equip de Think Rural abans de ser publicades.
 • Think Rural només es fa responsable dels danys directes causats per defectes imputables a les nostres obligacions en relació amb els nostres serveis, fins a un import corresponent a l'import de la reserva.

En el moment de la reserva, el viatger només ha de pagar online l’import de la mateixa. La resta, l’ import del lloguer, es pagarà sempre directament al propietari segons les condicions particulars que ell mateix hagi publicat a la fitxa del seu allotjament.
Hi ha tres modalitats de pagament online per a realitzar la reserva: targeta, PayPal i transferència bancària.

Categorització dels nostres viatgers:

Els nostres viatgers tindran una categoria reconeguda dins la nostra web segons el nombre de reserves que realitzin a l’any i de la seva implicació amb Think Rural. Així doncs, aquells viatgers que es registrin passaran a ser automàticament viatgers JUNIOR. Només que estiguin registrats i facin de 0 a 1 reserves a l’any mantindran aquesta categoria. Aquells viatgers que facin entre 2 i 3 reserves a l’any i hagin omplert el seu perfil de viatger del nostre portal pujaran de categoria a EXPERT. La tercera categoria és la del viatger PREMIUM, i l’aconseguiran aquells viatgers registrats que, tenint també omplert el seu perfil de viatger, realitzin 4 o més reserves a l’any. A major categoria, més gran és la recompensa. A cada anualitat vençuda s’actualitza la categoria, pujant, baixant o mantenint-la segons les reserves realitzades a Think Rural.

Política dels " RURALS"

Es premiarà al viatger amb “Rurals" automàticament per cada reserva que faci amb nosaltres i amb cada comentari que publiqui a la web sobre cadascuna de les seves estades realitzades. Cada "Rural" és equivalent a 1 € per bescanviar en les reserves futures amb nosaltres com a descompte directe. És necessari estar registrat com a viatger per obtenir-los a la “Bossa Rural” del compte del viatger. Es poden anar acumulant i no tenen caducitat i la quantitat dependrà en alguns casos de la categoria de viatger a la que es pertany.

Com aconseguir “RURALS":

 • Només per registrar-se a Think Rural = 20 Rurals (pasen a ser Viatger Junior)
 • Per convidar a un amic i que es registri = 2 Rurals
 • Cada reserva = 10 Rurals de premi per a totes les categories de viatger
 • Cada comentari fet sobre cada estada realitzada                                                
  • 2 Rural si és un viatger Junior
  • 4 Rurals si és un viatger Expert
  • 6 Rurals si és un viatger Premium
  • Per cada amic que convidi a registrar-se = 1 Rural (En el moment que es registri el nou viatger mitjançant la invitació rebuda via e-mail)
  • Pujar de categoria de viatger de Jr a Expert i d’Expert a Premium = 12 Rurals

  Bescanviar "RURALS"

  El viatger podrà bescanviar** els seus Rurals quan faci una nova reserva. Cada casa permetrà com a màxim bescanviar el 10% del total de la reserva.

  **En cap cas els rurals es bescanviaran per €uros.

  Política de comentaris

  Aquesta política ha estat creada per assegurar que el sistema s'utilitza de manera correcta i imparcial. A Think Rural ens assegurem que només els usuaris que han fet una reserva amb nosaltres poden deixar un comentari en l'allotjament en el nostre portal. L'única manera de deixar una opinió és a través d'un enllaç que és enviat al viatger després de la seva estada en el mateix correu que ha facilitat per fer la reserva.

  Think Rural publica tots els comentaris en el lloc web, tant els positius com els negatius. Només un comentari és despublicarà si:

  • Inclou llenguatge ofensiu o amenaçador
  • Esmenta el nom i cognoms de la persona titular/contacte i/o l'adreça de l'allotjament.
  • És de spam (per exemple, publicitat de qualsevol tipus)
  • Si Think Rural té raons per creure que el propietari d’un allotjament està intentant manipular el sistema de comentaris, prendrà les accions oportunes, com treure totes les seves propietats de la pàgina web i tots els comentaris relacionats fins a que l'assumpte estigui resolt.
  • Per tal d'assegurar una veritable política de transparència, a Think Rural, l'usuari també hi trobarà una comunitat privada on els viatgers registrats podran seguir-se entre ells i conèixer les diferents experiències i comentaris.

  Cada casa que acumuli un mínim de 10 comentaris amb una valoració mitja de 9 sobre 10, esdevindrà “Casa Think”. Si passada una anualitat manté la mateixa valoració mitja tenint en compte totes les puntuacions rebudes aquell any, obtindrà el distintiu de Casa Think de l’any en curs en forma de tampó a la pròpia web i físicament amb una placa rústica que posarem a la façana de la casa sota autorització del propietari.

  Política de Modificacions

  Els canvis de les reserves sempre queden subjectes a disponibilitat, a la capacitat de la propietat en particular, al preu i a les condicions que a continuació s'exposaran. Cada canvi de reserva té un cost de gestió de 10 € i s’aplica directament en el moment de confirmar el canvi.

  Canvi de dates:

  • Augmentar el nombre de dies: és possible fer sempre i quan el mateix allotjament estigui disponible per dates i després del pagament de la diferència entre la quantitat original que s’ha pagat online i la quantitat nova a pagar.

  • Reducció del nombre de dies: només s’accepta amb un pre-avís d'un mes de la data d’inici de la reserva. La diferència entre la quantitat original pagada en concepte de reserva i la nova quantitat a pagar serà abonada en el mateix mètode en què s’hagi fet el pagament.

  Canvi del nombre de persones:

  • Augment del nombre de persones : és possible fer sempre i quan el mateix allotjament estigui disponible pel nou nombre de persones i després del pagament de la diferència entre la quantitat original que s’ha pagat online i la quantitat nova pagar.

  • Reducció en el nombre de persones : només s’accepta amb un pre-avís d'un mes de la data d’inici de la reserva. La diferència entre la quantitat original pagada en concepte de reserva i la nova quantitat a pagar serà abonada en el mateix mètode en què s’hagi fet el pagament.

  Política d’overbooking

  La majoria de vegades que un propietari no accepta una reserva immediata és perquè s’ha oblidat d’actualitzar el seu calendari i ja tenia l’allotjament reservat. Una altra raó és la manca d'actualització de preus i temporades. Per tant, el propietari que anuncia el seu allotjament sota la modalitat de reserva immediata, ha de tenir en compte que:

  - No haver actualitzat preus per diferents temporades (Nadal, Cap d'any, Setmana Santa, vacances d'estiu, etc.) no eximeix de l'obligació d'acceptar una reserva.

  - No tenir el calendari actualitzat tampoc no està exempt de l'obligació d'acceptar una reserva. A Think Rural no exigim exclusivitat i tot propietari pot anunciar-se on vulgui. Només demanem mantenir les dades actualitzades per evitar reserves infructuoses.

  Com a propietari, a Think Rural no es pot cancel·lar qualsevol reserva. En el cas que el propietari decideixi no acceptar una reserva de Think Rural, ha de contactar amb nosaltres immediatament enviant un correu electrònic a propietaris@thinkrural.es o contactant al 937 426 315 – 656 690 862. Think Rural es farà càrrec de comunicar-ho al client  i oferir-li noves alternatives. En qualsevol cas el propietari no ha de contactar directament amb el vaitger per a tal comunicació.

  Una vegada que el propietari ens comuniquem que no accepta una reserva ya fomalitzada,  sense motiu justificat i greu (incendi, obres, plagues, etc.), el propietari haurà de fer front una penalització que serà del 5% del preu total de la reserva cancel·lada com a costos de gestió. Si es demora en el pagament de la sanció més de 10 dies, el seu allotjament quedarà despublicat fins a resoldre la incidència, moment en què es tornarà a publicar el seu allotjament .

  En cas de reincidència en la no acceptació o en l’anul·lació de reserves, Think Rural es reserva el dret d’anul·lar indefinidament la publicació de l’allotjament i tots els associats a aquest propietari. 

  Think Rural revisarà acoradament cada cas abans de procedir a cap penalització i, alhora, es reserva el dret d'anul·lar la cooperació amb un propietari en qualsevol moment, sempre exigint que les estàncies ja reservades es realitzin normalment.

  Política de devolucions

  Think Rural tornarà l’import de la reserva pagat online en les circumstàncies següents, sempre que el client hagi complert les seves obligacions, detallades en la condicions generals:

  1. En cas d’overbooking i quan ni Think Rural ni el propietari de l'allotjament hagin estat capaços d'oferir un allotjament alternatiu que satisfaci al client.

  2. En cas que l’allotjament no ofereixi els estàndards de l'equipament detallat a la web de Think Rural, i només quan el client ho hagi notificat a Think Rural en un màxim de 24 hores després del registre d'entrada i ni Think Rural ni el propietari de l'allotjament hagin estat capaços de trobar una solució satisfactòria o bé un allotjament alternatiu del grat del client.

  3. En cas que es produeixi una emergència que faci que l'allotjament sigui inhabitable en qualsevol moment de l'estada, i sempre que el client ho notifiqui a Think Rural màxim de 24 hores després d'haver-se produït l'emergència i ni Think Rural ni el propietari hagin trobat allotjament alternatiu que satisfaci al client.

  Política de Cancel·lacions

  En cas de l'anul·lació de la reserva per part del viatger amb un termini inferior a 30 dies de la data d’entrada, l’import abonat a Think Rural en concepte de reserva no serà retornat. Tot altre import pagat en concepte de reserva o anticip per al propietari que s’hagi pagat també per adelantat, la seva devolució dependrà de la política de Cancel·lació del propietari de cada allotjament. Cada allotjament té la seva pròpia política de cancel·lació, així que qualsevol quantitat de lloguer abonada pel client al propietari poden no ser tornats en cas de cancel·lació per part del viatger o abandonament de la propietat abans de la data de sortida. Qualsevol cas d'anul·lació de la reserva per vaga , força major o altre acte que vagi més enllà del nostre control no serà assumit per Think Rural.

  El viatger haurà de comunicar la cancel·lació per escrit enviant un correu electrònic a viatgers@thinkrural.es , per telèfon (+ 34 656 690 862) o utilitzant l'eina d’ «Anul·lar reserva» del menú intern d’usuari de Think Rural.

  Moltes gràcies per confiar en nosaltres!
  L’equip de Think Rural
  Escapa’t, respira, pensa rural!